Společensky prospěšné (sociální) podnikání, přináší nové možnosti jak zlepšovat svět, řešit společenské problémy a pomáhat lidem i přírodě skrze ekonomickou činnost.


Tento web nabízí všem, kteří tento druh podnikání zvažují, nebo připravují, vzdělávací nástroje, informační zdroje a příležitost propojit se a spolupracovat s ostatními.


Objevte inovativní postupy pro radikálně lepší svět

NovinkyPartneři projektu